Kontakt

Jeśli macie Państwo uwagi dotyczące prowadzenia Rejestru - prosimy kierować je do Biura Koordynatora Krajowego Rejestru na adres otosk2@ump.edu.pl (do wiadomości: Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, dr Hanna Nogala)

Sekretariat Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu

tel.: 61 869 13 87

fax: 61 869 16 90