Witamy na stronie Rejestru nowotworów niezłośliwych dużych gruczołów ślinowych.

Rejestr funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1181).

Rejestr został utworzony w celu monitorowania stanu zdrowia usługobiorców oraz monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej w oparciu o przetwarzane dane o operacjach nowotworów niezłośliwych dużych gruczołów ślinowych wykonywanych w podmiotach leczniczych.

Do zadań Rejestru należą:

  • przetwarzanie danych o operacjach nowotworów niezłośliwych dużych gruczołów ślinowych wykonywanych w podmiotach leczniczych
  • wymiana przetwarzanych w Rejestrze danych pomiędzy podmiotem prowadzącym Rejestr, a podmiotami leczniczymi wykonującymi operacje

Podmiotem prowadzącym Rejestr jest Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Bezpośrednim realizatorem Rejestru jest Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM przy współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

 

 

Koordynator Krajowego Rejestru

Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka

Dyrektor Szpitala

Dr n. med. Krystyna Mackiewicz