10.02.2015

Przekazywanie danych do Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych jest obowiązkowe, co wynika z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657 z późn. zm.). Zakres przekazywanych danych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1246).

Dodatkowo wyjaśniamy, iż rejestr został utworzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2014 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych, wydanym na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zgodnie z przepisami ww. ustawy Minister Zdrowia może tworzyć i prowadzić albo tworzyć i zlecać prowadzenie rejestrów medycznych, stanowiących uporządkowany zbiór danych i informacji o zachorowaniach, chorobach, stanie zdrowia, metodach leczenia, diagnozowania, monitorowania postępów w leczeniu oraz zagrożeniach związanych z występowaniem niektórych chorób. Minister Zdrowia zlecił prowadzenie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych Szpitalowi Klinicznemu im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, co wynika wprost z treści wskazanego powyżej rozporządzenia.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odsyłamy do treści ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych.

9.02.2015

Dopiero co dotarły do placówek medycznych dokumenty dotyczące Rejestru, a już pojawiły się pierwsze pytania i uwagi.

Odpowiadamy na nie, ale niektóre odpowiedzi chcemy zamieścić na stronie internetowej, ażeby ułatwiały wprowadzanie danych:

  • Parotidektomia boczna to całkowite usunięcie płata powierzchownego ślinianki przyusznej.
  • W Rejestrze uczestniczą wszystkie oddziały wykonujące operacje nowotworów niezłośliwych ślinianek, a więc oddziały laryngologiczne, laryngologii dziecięcej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej.